Verksamhet & ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan - informera om och marknadsföra medlemmarnas varor och tjänster, - ta initiativet till och driva projekt som främjar medlemmarnas företag, - förmedla och på annat sätt medverka till kontakter mellan med lemmarna och myndigheter, samhällsorgan, organisationer, högskolor, entreprenörer, leverantörer, kunder m fl, - utveckla nätverk bland medlemmarna samt ordna möten och andra för medlemmarna gemensamma aktiviteter, - för medlemmarnas räkning inhämta och sprida genuin kunskap om hantverk och hantverkstraditioner, - initiera och anordna utbildningar för medlemmarna samt, - bedriva annan med ovanstående sammanhängande och förenlig verk samhet. Genom sin verksamhet skall föreningen bidraga till att utveckla näringslivet och därmed sysselsättningen i Ek-riket. Föreningen skall även slå vakt om småföretagarnas intressen och utveckla kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan och organisationer i frågor som framför allt berör avsnitt som kultur, samhälls- och företagsservice, kommunikationer, turism, marknadsföring och liknande.

Ansök

Ansök om medlemskap

Medlemmar

Ekrikets medlemmar

Projekt

Genomförda Pågående Planerade